2 Dhul Hijjah, 1445h

Home News Contact About

news

...
hamaara apamaan aur apamaan kyon?

हमारा अपमान और अपमान क्यों? hamaara apamaan aur apamaan kyon?

...
Maldives to ban Israelis to protest Gaza war

...
Jisne Quran ki rah mein chalna seekh liya, uska dil kabhi andheron mein nahi jaata.

"قرآن کا طاقتور پیغام ہر ذی روح کو روشنی اور سکون کے سفر میں زندگی کا راستہ دکھاتا ہے" جس نے قرآن کے راستے پر چلنا سیکھ لیا اس کا دل کبھی اندھیرے میں نہیں جاتا۔"

...
Bismillah hir-Rahman nir-Rahim. Kullu nafsin zaiqatul maut. Aur tumhein tohfa diya jayega tumhare ajar ka din qayamat par, toh jo jahannam se bacha jaye aur jannat mein daakhil kiya jaye, wahi kamyab hua. Aur duniya ki zindagi to sirf dhoka hai.

...
Aamaal ka daromadar niyyaton par hai. Iska matlab yeh hai ke kisi bhi kaam ka ajar us niyyat par mabni hota hai jis niyyat se woh kaam kiya gaya ho. Jab insaan koi kaam karta hai, to uski niyyat sabse ziada ahemiyat rakhti hai. Agar niyyat saaf aur achi

Comments