2 Dhul Hijjah, 1445h

Home News Contact About

news

...
Surah Al-Baqarah

...
Qurbani: Eid al-Adha ke Aham Tareen Amal ka Tareekhi, Islami, aur Samaji Mayar

Qurbani ek important Islamic practice hai, jo Eid al-Adha ke mauqe par ki jati hai. Isme halal janwar ko Allah ki raza ke liye qurbani kiya jata hai, aur uska gosht ghareebon mein taqseem kiya jata hai. Ye amal ibadat aur sadqa ka ek roop hai, jo musalmano ke liye ahmiyat rakhta hai.

Comments